Tableau Ättlingar till Johan Hackman
 

Generation I
 
1Johan Hackman; Svor borgared i Bremen 5 februari 1601, död före/ 1642.
Gift med Gretke Krull, död före/ 1642, dotter till Jasper Krull.
  Barn:Berend Hackman [2.1]
1590:Dethmar 1 Hackman [2.2]
Jasper Hackman [2.3]


Generation II
 
2.1Berend Hackman; död i Bergen.

2.2Dethmar 1 Hackman; född 1590 i Bremen, Skeppsredare, död 1659 i Bremen.
Gift med Gretje Haase.
  Barn:1640:Dethmar 2 Hackman [3.1]
Metke Hackman [3.2]

2.3Jasper Hackman; död 1642.
Gift med Ilschen Höverman.


Generation III
 
3.1Dethmar 2 Hackman; född 1640 i Bremen, Skeppsredare, död 1696 i Bremen.
Gift 14 dec 1662 med Almete Titken, dotter till Helmcke Titken.
  Barn:1665:Helmcke 1 Hackman [4.1]

3.2Metke Hackman.


Generation IV
 
4.1Helmcke 1 Hackman; döpt 19 nov 1665, Skeppsredare, död 1726.
Gift 19 febr 1698 i Bremen med Hille Martens, dotter till Johan Martens.
  Barn:Dethmar 3 Hackman [5.1]
1720:Helmcke 2 Hackman [5.2]


Generation V
 
5.1Dethmar 3 Hackman.

5.2Helmcke 2 Hackman; född 1720 i Bremen, Köpman, död 25 april 1759 i Bremen.
Gift (1) 22 juli 1749 med Regina Heiman, född 1724, död 1750, dotter till Heinrich Heiman.
Gift (2) 29 febr 1752 med Margareta Elisabet Luce, dotter till Johan Friedrich Luce.
Gift (3) 8 jan 1754 med Kunigunde von Bremen, född 15 jan 1734 i Bremen, död 30 nov 1788, dotter till Kort von Bremen.
  Barn:Helene Hackman [6.1]
1755:Johann Friedrich Hackman [6.2]


Generation VI
 
6.1Helene Hackman.
Gift med Franz Buhl.

6.2Johann Friedrich Hackman; född 8 jan 1755 i Bremen, döpt i Bremen, Konsul, död 20 juni 1807 i Viborg, Finland.
Gift 5 april 1799 i Viborg, Finland med Marie Elisabeth Laube, född 7 jan 1776 i Viborg, Finland, död 2 sept 1865 i Herttuala, Viborg, Finland, dotter till Johan Friedrich Laube och Helene Kristina Haveman.
  Barn:1801:Johan Fredrik Hackman [7.1]
1806:Carl Alexander Hackman [7.2]


Generation VII
 
7.1Johan Fredrik Hackman; född 1 okt 1801 i Viborg, Finland, Konsul, död 4 aug 1879 i Herttuala.
Gift 7 mars 1824 med Julie Sophie Jaenisch, född 6 aug 1806 i Moskva, död 14 mars 1878 i Viborg, Finland, dotter till Nicolaus Jaenisch och Dorothea Elisabeth Frese.
  Barn:1826:Emilie Marie Sophie Hackman [8.1]
1828:Adelaide Julie Anna Hackman [8.2]
1829:Theodor Nikolaus Hackman [8.3]
1831:Woldemar Hackman [8.4]
1832:Julius Fredrik Hackman [8.5]
1834:Victor Alexander Hackman [8.6]
1836:Friedrich Carl Hackman [8.7]
1838:Alexandrine (Aline) Hackman [8.8]
1840:Julie Marie Amalie Hackman [8.9]
1842:Wilhelm Hackman [8.10]
1844:Antoinette Hackman [8.11]
1846:Edward Johan Casimir Hackman [8.12]
1849:Marie Johanna Hackman [8.13]

7.2Carl Alexander Hackman; född 25 jan 1806 i Viborg, Finland, Kapten, död 12 okt 1846.
Gift (1) 8 maj 1834 med Marie Sophie Frese, född 1806, död 4 maj 1868 i Dresden.
  Barn:1835:Alexander Friedrich Carl Hackman [8.14]
1837:Marie Anna Sophie Hackman [8.15]
1839:Olga Helene Nicoline Hackman [8.16]
1840:Marie Amalie Hackman [8.17]
1842:Helene Sophie Hackman [8.18]
1844:Alexis Tilman Constantin Hackman [8.19]
1846:Amalie Sophie Julie Emilie Hackman [8.20]
Gift (2) med Marie Elisabeth Carstens, född 16 juli 1808, död 1832.


Generation VIII
 
8.1Emilie Marie Sophie Hackman; född 5 febr 1826, död 23 dec 1903.
Gift 16 jan 1844 med Carl Emil Cedercreutz, född 2 maj 1806 i Björneborg, död 22 febr 1869 i St Petersburg.

8.2Adelaide Julie Anna Hackman; född 4 mars 1828, död 22 jan 1830.

8.3Theodor Nikolaus Hackman; född 11 mars 1829, död 26 sept 1830.

8.4Woldemar Hackman; född 12 april 1831 i Viborg, Finland, Konsul, död 24 maj 1871.
Gift 7 juni 1859 med Emilie Krohn, född 17 febr 1841 i St Petersburg, död 4 maj 1922 i Leipzig, dotter till Leopold Wilhelm Krohn och Juliana Dorothea Dannenberg.
  Barn:1860:Aline Marie Julie Hackman [9.1]
1863:Ellen Marie Hackman [9.2]
1864:Alfred Leopold Hackman [9.3]
1866:Viktor Axel Hackman [9.4]
1868:Walter Oskar Hackman [9.5]

8.5Julius Fredrik Hackman; född 23 aug 1832, Generallöjtnant, död 24 sept 1933 i Nizza.
Gift 16 febr 1861 med Eufrosyne Marie Elisabeth Krüger, född 1824 i Königsberg, död 7 febr 1916 i Nizza, dotter till Emanuel Heinrich Krüger.

8.6Victor Alexander Hackman; född 27 aug 1834, Vicekonsul, död 10 febr 1861.

8.7Friedrich Carl Hackman; född 2 juli 1836, död 22 maj 1837.

8.8Alexandrine (Aline) Hackman; född 10 april 1838 i Viborg, Finland, död 8 mars 1918.
Gift 29 juni 1858 med Carl August Ekström, född 6 okt 1823, död 19 juli 1900.
  Barn:1866:Edvin Ekström [9.6]

8.9Julie Marie Amalie Hackman; född 16 april 1840, död 12 april 1907 i Viborg, Finland.
Gift (1) 23 maj 1861 med Wilhelm Gotthard Bernhard Georg von Koskull, född 5 okt 1832 i Estland, död 2 april 1875.
Gift (2) 17 april 1880 med Alexander Kristian von Dehn, född 2 okt 1835, död 14 febr 1894.

8.10Wilhelm Hackman; född 5 juli 1842 i Viborg, Finland, Kommerseråd, död 21 jan 1925 i Viborg, Finland.
Gift 7 juni 1867 i Viborg, Finland med Alice Marianne von Thompson, född 10 mars 1850 i Viborg, Finland, död 25 jan 1930, dotter till Alexis Losson von Thompson och Maria Charlotta Thesleff.
  Barn:1869:Anna Dorotea Julia Maria Hackman [9.7]
1870:Hedvig Julie Sophie Hackman [9.8]
1871:Alice Helena Emilia Hackman [9.9]
1872:Marianne Jenny Amalia Hackman [9.10]
1874:Johan Fredrik Alexis Hackman [9.11]
1876:Wilhelm Henry Woldemar Hackman [9.12]
1877:Wilhelm Hugo Eugen Hackman [9.13]
1879:Leopold Julis Hellmuth Hackman [9.14]
1883:Julie Nelly Aline Hackman [9.15]
1883:Woldemar Axel Bernhard Hackman [9.16]

8.11Antoinette Hackman; född 21 juni 1844, död 8 nov 1898.
Gift 30 dec 1863 med Lars Emil von Haartman, född 17 juli 1833, död 23 okt 1906.

8.12Edward Johan Casimir Hackman; född 25 juni 1846, död 18 april 1869 i Geneve.

8.13Marie Johanna Hackman; född 3 juni 1849, död 17 nov 1852.

8.14Alexander Friedrich Carl Hackman; född 3 april 1835, död 1855.

8.15Marie Anna Sophie Hackman; född 7 febr 1837, död 31 juli 1838.

8.16Olga Helene Nicoline Hackman; född 15 sept 1839, död 1866 i Dresden.

8.17Marie Amalie Hackman; född 4 okt 1840, död 21 jan 1868 i Dresden.
Gift med Philipp Heide.

8.18Helene Sophie Hackman; född 30 aug 1842, död 23 april 1867.
Gift med Emil Friedrich Conz, död 1908 i Cannstadt.

8.19Alexis Tilman Constantin Hackman; född 11 maj 1844, död 1911 i Berlin.
Gift med Benedickte Kurtisch, född 10 maj 1860, död 1929 i Hamburg.
  Barn:1881:Albert Hackman [9.17]
Alexis jr Hackman [9.18]
Carl Hackman [9.19]
Edward Hackman [9.20]
Hugo Hackman [9.21]
Julius Hackman [9.22]
Olga Hackman [9.23]

8.20Amalie Sophie Julie Emilie Hackman; född 23 mars 1846, död i Död som liten.


Generation IX
 
9.1Aline Marie Julie Hackman; född 31 mars 1860, död 18 nov 1936 i Leizig.
Gift med Ernst Karl Eduard Kamille von Düring, född 6 maj 1858 i Hamburg.

9.2Ellen Marie Hackman; född 22 maj 1863, död 20 maj 1941 i Leipzig.
Gift med Elgar Florus von Dalwigk-Schauenberg, född 22 sept 1863 i Hoof, död 1 aug 1920 i Hoof.

9.3Alfred Leopold Hackman; född 14 okt 1864 i Viborg, Finland, Statsgeolog, Professor, död 16 jan 1942 i Helsingfors.
Gift med Olga Carolina Ehrnrooth, född 2 mars 1868 i Helsingfors, död 26 dec 1945 i Helsingfors, dotter till Adolf Reihold Viktor Ehrnrooth och Olga de la Garde.
  Barn:1894:Woldemar Fredrik Hackman [10.1]
1899:Henrik Viktor Hackman [10.2]

9.4Viktor Axel Hackman; född 27 april 1866 i Viborg, Finland, Statsgeolog, död 26 nov 1941 i Helsingfors.
Gift med Tyra Holm, född 10 nov 1880 i Helsingfors, död 10 okt 1959, dotter till Wilhelm Teodor Holm och Amanda Gustava Perón.
  Barn:1916:Walter Leopold Victor Hackman [10.3]

9.5Walter Oskar Hackman; född 27 juli 1868, Filosofie Doktor, död 2 aug 1922 i Helsingfors.

9.6Edvin Ekström; född 1866, Prokurist, död 1926.
Gift med Mary Seseman.

9.7Anna Dorotea Julia Maria Hackman; född 2 maj 1869 i Viborg, Finland, död 15 jan 1948.
Gift 18 aug 1888 med Georg Frans Favre, född 1 april 1862, död 21 aug 1935.

9.8Hedvig Julie Sophie Hackman; född 14 april 1870 i Viborg, Finland, död 1 aug 1944.
Gift 29 dec 1895 med August Vilhelm Brunou, född 23 sept 1863, död 10 mars 1915.

9.9Alice Helena Emilia Hackman; född 15 juli 1871 i Viborg, Finland, död 20 mars 1951.
Gift 9 april 1890 med Teodor Thesleff, född 4 april 1854, död 19 maj 1899.

9.10Marianne Jenny Amalia Hackman; född 30 dec 1872 i Viborg, Finland, död 11 febr 1894.
Gift 12 nov 1892 med August Robert af Frosterus, född 5 febr 1863, död 18 juni 1896.
  Barn:1894:Berndt Robert af Frosterus [10.4]

9.11Johan Fredrik Alexis Hackman; född 5 sept 1874 i Viborg, Finland, Kommerseråd, död 30 aug 1925.
Gift 11 jan 1898 med Karin Poppius, född 24 febr 1876 i Mosdok, Kaukasien, död 29 aug 1964, dotter till Gustav Gabriel Poppius och Helene Elise Frankenhaeuser.
  Barn:1899:Johan Fredrik Hackman [10.5]
1900:Marianne Hackman [10.6]
1903:Gustaf Wilhelm Hackman [10.7]
1909:Wilfred Hackman [10.8]

9.12Wilhelm Henry Woldemar Hackman; född 28 mars 1876 i Viborg, Finland, Bergsråd, död 25 juni 1950 i Helsingfors.
Gift (1) 14 juli 1900 med Mary Stünkel, född 15 okt 1880 i Viborg, Finland, dotter till Johan Robert Stünkel och Vera Ekström.
  Barn:1901:Teresita Hackman [10.9]
1902:Leo Herrick Hackman [10.10]
Gift (2) 1919 med Margit Ekström, född 26 sept 1893 i Viborg, Finland, död 3 jan 1973 i Helsingfors.
  Barn:1920:Barbro Alice Hackman [10.11]

9.13Wilhelm Hugo Eugen Hackman; född 21 nov 1877 i Viborg, Finland, Finland, Veterinär, död 19 juli 1952 i Helsingfors.
Gift 26 nov 1907 med Elsa Johanna Snellman, född 27 maj 1890 i Karttula, död 1 maj 1984 i Helsingfors, dotter till Martin Edvard Johan Adolfsson Snellman och Dagmar Vilhelmina Mortensen.
  Barn:1908:Björn Martin Wilhelm Hackman [10.12]
1912:Ralph Johan Alexis Hackman [10.13]

9.14Leopold Julis Hellmuth Hackman; född 10 aug 1879 i Viborg, Finland, Ingenjör, död 20 aug 1948.
Gift 10 sept 1908 med Fanny Hildur Mary Jacobsson, född 19 nov 1887 i Trångsund, död 3 juni 1955 i Helsingfors, dotter till Edmund Jacobsson och Nellie Bryon.
  Barn:1909:Gwendolin Hackman [10.14]
1911:Birgitta Hackman [10.15]
1915:Mary-Ann Hackman [10.16]

9.15Julie Nelly Aline Hackman; född 30 mars 1883 i Viborg, Finland, död 6 jan 1961.
Gift 24 mars 1908 med Bendt Sebastian Gripenberg.
  Barn:1919:Nils Bertel Sebastian Gripenberg [10.17]

9.16Woldemar Axel Bernhard Hackman; född 30 mars 1883 i Viborg, Finland, död 2 juli 1886.

9.17Albert Hackman; född 1 nov 1881 i Viborg, Finland, död 19 okt 1964 i Colchester, England.
Gift med Helen Paterson, född 23 okt 1902, död 17 febr 1978.
  Barn:1932:Edward Nicholaus Hackman [10.18]
1934:Detmar Albert Hackman [10.19]
1939:Robert Jaspin (Robin) Hackman [10.20]
1942:Benedicta Hackman [10.21]

9.18Alexis jr Hackman.

9.19Carl Hackman.

9.20Edward Hackman.

9.21Hugo Hackman.

9.22Julius Hackman.

9.23Olga Hackman.


Generation X
 
10.1Woldemar Fredrik Hackman; född 30 nov 1894, Legationssekreterare, död 20 jan 1983 i Ingå.
Gift med Greta Tallberg, född 8 febr 1898 i Helsingfors, död 1 febr 1983 i Ingå, dotter till Matias Julius Hjalmar Tallberg och Berta Maria Ågren.
  Barn:1920:Georg Fredrik Woldemar Hackman [11.1]
1923:Kristina Elisabeth Hackman [11.2]
1924:Claes Henrik Hackman [11.3]

10.2Henrik Viktor Hackman; född 30 april 1899 i Helsingfors, Prokurist, död 18 maj 1974 i Helsingfors.

10.3Walter Leopold Victor Hackman; född 7 okt 1916 i Helsingfors, Professor, chef för zoologiska museet, död 8 mars 2001 i Helsingfors.
Gift med Anne Marie Palmén, född 1 febr 1925 i Helsingfors, död 24 jan 1999 i Helsingfors, dotter till Erik Herbert Palmén och Synöve Maria von Hellens.
  Barn:1959:Jan Peter Viktor Hackman [11.4]
1961:Christer Erik Hackman [11.5]
1963:Lars Thomas Hackman [11.6]

10.4Berndt Robert af Frosterus; född 23 jan 1894, Agronom.

10.5Johan Fredrik Hackman; född 5 april 1899 i Viborg, Finland, Prokurist, död 17 juni 1962 i Heslingfors.
Gift 13 okt 1925 med Rosa Mairi Charlotta Zilliacus, född 20 jan 1900 i Helsingfors, död 21 okt 1980 i Helsingfors, dotter till Henrik Johan Wilhelm Zilliacus och Gertrud Charlotta Lönnblad.
  Barn:1925:Johan Fredrik Hackman [11.7]
1935:Ulla Klara Marianne Hackman [11.8]
1947:Gertrud Enni Maria Hackman [11.9]

10.6Marianne Hackman; född 30 juli 1900 i Viborg, Finland, död 4 sept 1967 i Helsingfors.
Gift (1) 28 mars 1920 med Carl Victor Sandelin, född 22 mars 1895 i Virdois, död 29 juni 1935.
Gift (2) 22 dec 1936 med Rote Fredrik Rafael Hellström, född 1 april 1908 i Björneborg.

10.7Gustaf Wilhelm Hackman; född 16 febr 1903 i Viborg, Finland, Direktör hos Hackman, död 15 maj 1978 i Helsingfors.
Gift med Seidi Florence Lindblad, född 13 maj 1905 i Fredrikshamn, död 24 mars 1986 i Helsingfors, dotter till Waldemar Lindblad och Alma Seidi Florence Hedvall.
  Barn:1930:Christina Helene Hackman [11.10]
1934:Christoffer Robin Hackman [11.11]
1943:Anna Helena Florence Hackman [11.12]

10.8Wilfred Hackman; född 19 mars 1909 i Viborg, Finland, Tjänsteman, död 23 maj 1979 i Helsingfors.
Gift 16 sept 1933 med Alice Doris Catherine Blumberg, född 9 juli 1910 i Viborg, Finland, död 20 jan 1990 i Helsingfors, dotter till Ludvig Matias Blumberg och Alice Emma Small.
  Barn:1935:Ronald Hackman [11.13]
1937:Patrick Hackman [11.14]
1946:Mikael Hackman [11.15]

10.9Teresita Hackman; född 2 juli 1901 i Viborg, Finland, död 17 juli 1986.
Gift 12 mars 1922 med Sven Edvard Fazer, född 9 juli 1897 i Helsingfors.
  Barn:Peter Fazer [11.16]

10.10Leo Herrick Hackman; född 20 dec 1902 i Viborg, Finland, Industriråd, död 3 nov 1984.
Gift 3 maj 1928 med Elsbeth Margit Åström, född 31 mars 1905 i Uleåborg, död 23 jan 1994 i Helsingfors, dotter till Axel Erik Åström och Maria Engström.
  Barn:1929:Doris Maria Hackman [11.17]
1932:Henry Hackman [11.18]
1939:Johan Herrick Hackman [11.19]
1946:Elisabeth Gunilla Hackman [11.20]

10.11Barbro Alice Hackman; född 20 dec 1920 i Viborg, Finland.
Gift 23 okt 1941 med Rolf Fredrik Köhler, född 8 juni 1917 i ¿bo, Finland.

10.12Björn Martin Wilhelm Hackman; född 23 dec 1908, Ingenjör, död 30 april 1995 i Villmanstrand.
Gift 30 nov 1939 med Elvi Elisabet Koskinen, född 1 mars 1916, död 9 juli 2003 i Villmanstrand, dotter till Johannes Koskinen och Anna Elisabeth Grönlund.
  Barn:1942:John Wilhelm Björnsson Hackman [11.21]
1945:Steve Eero Robert Hackman [11.22]
1947:Lars Patrick Hackman [11.23]

10.13Ralph Johan Alexis Hackman; född 11 aug 1912 i Viborg, Finland, Finland, död 15 jan 1985 i Helsingfors.
Gift 18 april 1936 med Brita Toini Emilia Johansson, född 30 april 1915 i Helsingfors, död 5 mars 2005 i Stockholm, dotter till Konrad Severin Johansson och Toini Emilia Stadigh.
  Barn:1936:Gunnel Birgitta Hackman [11.24]
1939:Wilhelm* Severin Hackman [11.25]
1944:Ralph Peter* Hackman [11.26]

10.14Gwendolin Hackman; född 5 okt 1909 i Viborg, Finland, död 16 jan 1924 i Viborg, Finland.

10.15Birgitta Hackman; född 6 juni 1911 i Viborg, Finland, Diplomekonom, död 1 juli 1993 i Helsingfors.
Gift 9 nov 1933 med Jean Marie Valery Joseph Rozat, född 13 mars 1904 i Gironde, Frankrike, död 3 okt 1972 i Colmar, Frankrike.

10.16Mary-Ann Hackman; född 9 sept 1915 i Viborg, Finland, död 2003.

10.17Nils Bertel Sebastian Gripenberg; född 16 sept 1919, Forstmästare.

10.18Edward Nicholaus Hackman; född 24 dec 1932 i Tientsin, Kina, Boskapsuppfödare, konstnär i Australien.

10.19Detmar Albert Hackman; född 3 nov 1934 i Tientsin, Kina, Egen företagare i London.

10.20Robert Jaspin (Robin) Hackman; född 21 jan 1939.

10.21Benedicta Hackman; född 15 febr 1942.
Gift med Francis Fitzralph Chamberlain.


Generation XI
 
11.1Georg Fredrik Woldemar Hackman; född 9 aug 1920 i Washington, Ingenjör, död 1 maj 1992 i Hindshead, England.
Gift 1949 med Elizabeth Anstey Davis, född 28 okt 1923 i Lucknow, dotter till Frank Georffrey Davis och Marie Chinoy.
  Barn:1951:Patricia Hackman [12.1]
1954:Carita Ann Hackman [12.2]
1956:Michael Gunnar Woldemar Hackman [12.3]

11.2Kristina Elisabeth Hackman; född 20 febr 1923 i Helsingfors.
Gift (1) 1944 med Carl-Johan Olof Hugo Nordenswan, född 5 okt 1922.
Gift (2) 1955 med Karl-Olof Edison Hammarén, född 10 maj 1917 i Helsingfors, död 1 juli 1980.

11.3Claes Henrik Hackman; född 7 sept 1924 i Helsingfors, Ingenjör, död 10 okt 2001 i Ingå.
Gift (1) 1947 med Christina Taucher, född 21 okt 1927 i Helsingfors.
  Barn:1948:Thomas Henrik Hackman [12.4]
1952:Marika Hackman [12.5]
1956:Catharina Hackman [12.6]
Gift (2) med Valma Helena Tiainen, född 21 nov 1941 i Valtimo, dotter till Simo Heikinpojka Kortelainen och Saimi Eliaantytär Tiainen.

11.4Jan Peter Viktor Hackman; född 22 maj 1959 i Helsingfors, Fil lic.

11.5Christer Erik Hackman; född 10 jan 1961 i Helsingfors, Frilansande musiker.

11.6Lars Thomas Hackman; född 10 aug 1963 i Heslingfors, Astronom.

11.7Johan Fredrik Hackman; född 16 juli 1925 i Helsingfors, Programdirektör.
Gift (1) 1951 med Lilian Mary Ericsson, född 27 april 1926 i Jakobstad, dotter till Sven Richard Ericsson och Aili Maria Strömdahl.
Gift (2) 1965 med Nina Marschan, född 22 mars 1940 i Helsingfors, dotter till Anton Marschan och Tamara Froloff.
  Barn:1966:Johanna Hackman [12.7]
1972:Joakim Fredrik Hackman [12.8]

11.8Ulla Klara Marianne Hackman; född 23 juni 1935 i Helsingfors, Medikalgymnast.

11.9Gertrud Enni Maria Hackman; född 10 april 1947, Keramiker.
Gift med Carl Gottfrid Dahlén, född 22 aug 1915 i Eskilstuna.

11.10Christina Helene Hackman; född 25 jan 1930 i Viborg, Finland, död 8 juli 1934 i Viborg, Finland.

11.11Christoffer Robin Hackman; född 5 nov 1934 i Viborg, Finland, Fil kand.
Gift (1) 1960 i Malax med Anne-Maj Elisabeth Limnell, född 1 maj 1932 i Vasa.
  Barn:1960:Ida Maria Elisabeth Hackman [12.9]
1964:Alf Johan Hackman [12.10]
1968:May Sofi Christin Hackman [12.11]
Gift (2) 1984 med Märta Brita Maria Lindberg, född 9 maj 1944 i Finström, Åland, dotter till Jouko Kalevi Lindberg och Brita Annie Dahl.
  Barn:1984:Jenny Min Hackman [12.12]
1984:Jessica Mei Hackman [12.13]
1985:Josefine Marie Hackman [12.14]

11.12Anna Helena Florence Hackman; född 21 april 1943 i Helsingfors, Ridinstruktör.
Gift med Georg Johan Paulsson Franzén, född 7 aug 1942 i Helsingfors.

11.13Ronald Hackman; född 16 febr 1935 i Helsingfors, Forstmästare.
Gift med Ragni Marianne Lange, född 8 febr 1936 i Helsingfors, dotter till Lars Cullervo Maria Lange och Ina Alexandra Tamminen.
  Barn:1966:Joakim Wilhelm Hackman [12.15]
1971:Tom Wolter Hackman [12.16]

11.14Patrick Hackman; född 17 juli 1937 i Helsingfors, Agronomie- och forstlicentiat.
Gift med Antonia Sofia Eleonora Aminoff, född 9 juni 1934 i Helsingfors, dotter till Hans Oscar Adolf Aminoff och Sigrid Eva Gabriella Oxenstierna av Korsholm och Vasa.
  Barn:1959:Marcus Hackman [12.17]
1960:Gregor Hackman [12.18]
1963:Sofie Hackman [12.19]

11.15Mikael Hackman; född 26 febr 1946 i Helsingfors, Merkonom.
Gift med Tuula Kaarina Rintanen, född 28 mars 1945 i Vasa, dotter till Martti Olavi Rintanen och Kaarina Tuulikki Jahkonen.
  Barn:1971:Petra Mikaela Hackman [12.20]

11.16Peter Fazer; VD i Fazer.

11.17Doris Maria Hackman; född 9 juli 1929 i Viborg, Finland, Exportchef vid Sorsakoski bruk.
Gift med Osmo Uolevi Harkimo, född 7 okt 1923 i Helsingfors.
  Barn:Harry Harkimo [12.21]

11.18Henry Hackman; född 25 mars 1932 i Viborg, Finland, Diplomingenjör.
Gift (1) 1957 med Ulrika Christina Virginia Tigerstedt, född 29 juli 1935 i Helsingfors, dotter till Axel Örnulf Tigerstedt och Giulia Annita Catani.
  Barn:1959:Camilla Maria Virginia Hackman [12.22]
1961:Annette Christine Hackman [12.23]
1963:Anita Catharina Hackman [12.24]
Gift (2) med Riitta Kristiina Okkonen, född 25 sept 1944 i Helsingfors, dotter till Kristian Okkonen och Kerttu Siljander.

11.19Johan Herrick Hackman; född 23 april 1939 i Viborg, Finland, Diplomingenjör.
Gift med Nina Margareta Eklund, född 10 aug 1938 i Borgå, dotter till Tor Åke Eklund och Saga Lindroos.
  Barn:1965:Johan Fredrik Hackman [12.25]
1971:Thomas Alexander Hackman [12.26]
1974:Charlotta Emilia Hackman [12.27]

11.20Elisabeth Gunilla Hackman; född 22 juli 1946, Diplomkosmetolog.
Gift med Bengt Albin Johan Antas, född 25 april 1934 i Pernå.

11.21John Wilhelm Björnsson Hackman; född 28 maj 1942 i Kaukas, Intendent vid ¿bo, Finland Akademi.
Gift med Irma Anneli Forsström, född 18 aug 1944, dotter till Eero Johannes Forsström och Jenny Siviä Sevón.
  Barn:1974:Camilla Marina Eugenie Hackman [12.28]
1974:Johanna Maria Wilhelmina Hackman [12.29]

11.22Steve Eero Robert Hackman; född 22 april 1945, Diplomekonom.

11.23Lars Patrick Hackman; född 11 febr 1947 i Lauritsala, Merkonom.
Gift med Eira Marjatta Kontunen, född 17 sept 1949 i Villmanstrand, dotter till Pauli Olavi Kontunen och Helvi Marjatta Kuusela.
  Barn:1975:Jan Henrik Wilhelm Hackman [12.30]
1977:Carita Stina Marie Hackman [12.31]

11.24Gunnel Birgitta Hackman; född 25 sept 1936 i Helsingfors, Pol kand.

11.25Wilhelm* Severin Hackman; född 19 febr 1939 i Helsingfors, Lektor i Religionskunskap.
Gift (1) 19 febr 1960 i Lidingö med Elsa Birgitta Pettersson, född 20 aug 1936 i Stockholm, dotter till Karl Gunnar Pettersson och Olga Paulia Persson.
Gift (2) 29 jan 1966 i Nacka kyrka med Ingrid Elisabet Konstantia Virgin, född 13 sept 1939 i Stockholm, dotter till Nils Erik Konstantin Poijes och Sigrid Märta Elisabet Virgin.
  Barn:1966:Johan Otto Wilhelm Hackman [12.32]
1972:Alexander Maximilian Wilhelm Hackman [12.33]
1977:Elisabet Virginia Wilhelmsdotter Hackman [12.34]
Gift (3) 6 april 1994 i Häringe slott med Cristin Margaret Nystedt, född 24 jan 1951 i Lycksele, dotter till Gösta Alexander Nystedt och Klara Ally Charlotta Rosén.

11.26Ralph Peter* Hackman; född 23 aug 1944 i Stockholm, Universitetslektor.


Generation XII
 
12.1Patricia Hackman; född 17 febr 1951 i Helsingfors, Grafiker.
Gift (1) 1980 med Joshua Bowler, född 6 sept 1955 i London.
Gift (2) 1987 med Sven Åke Rafael Häll, född 22 dec 1954 i Karvia.

12.2Carita Ann Hackman; född 18 jan 1954 i Heslingfors.
Gift med John Carrol, född 26 april 1948 i Dublin, Irland.

12.3Michael Gunnar Woldemar Hackman; född 24 sept 1956 i South Sudburry, Verkställande direktör.
Gift med Fiona Mary Cowan Hill, född 16 maj 1962 i Lincolnshire, dotter till Iain Hill och Pamela Marsch.
  Barn:1990:Benjamin Georg Hackman [13.1]
1992:Marika Louise Hackman [13.2]

12.4Thomas Henrik Hackman; född 11 dec 1948 i Helsingfors, Diplomingenjör.
Gift (1) 1990 med Ira Josephina Aminoff, född 22 jan 1960 i Helsingfors, dotter till Henrik Cecil Thomas Aminoff och Laura Marjatta Karikko.
Gift (2) 1996 med Marja-Liisa Turulin, född 19 nov 1962 i Kemi, dotter till Esko Turulin och Aune.

12.5Marika Hackman; född 17 april 1952 i Helsingfors, Diplomekonom.
Gift (1) 1979 med Seppo Juhani Oksanen, född 16 nov 1940 i Lahtis.
Gift (2) 1991 med Hans Peter Georg Nylund, född 5 sept 1945 i Helsingfors.

12.6Catharina Hackman; född 27 april 1956 i Helsingfors, Jorbrukstekniker.

12.7Johanna Hackman; född 10 okt 1966, Redaktör.

12.8Joakim Fredrik Hackman; född 13 juni 1972, Restaurangkock.

12.9Ida Maria Elisabeth Hackman; född 13 nov 1960 i Helsingfors, Barnskötare.
Gift med Lauri Allan Alha, född 2 okt 1955.

12.10Alf Johan Hackman; född 12 nov 1964 i Helsingfors, Restaurangkock.

12.11May Sofi Christin Hackman; född 2 maj 1968 i Helsingfors, Sekreterare.

12.12Jenny Min Hackman; född 2 april 1984 i Sibbo.

12.13Jessica Mei Hackman; född 2 april 1984 i Sibbo.

12.14Josefine Marie Hackman; född 10 sept 1985 i Helsingfors.

12.15Joakim Wilhelm Hackman; född 13 april 1966 i Helsingfors, Merkonom.

12.16Tom Wolter Hackman; född 28 april 1971 i Raumo.
Gift med Mira Matilda Rissanen, född 12 juni 1976.
  Barn:2002:Daniel Henrik Christian Hackman [13.3]

12.17Marcus Hackman; född 29 april 1959 i Helsingfors, Godsägare.
Gift med Kirsi Maria Tuuliki Hyvönen, född 29 nov 1957 i Helsingfors, död 12 okt 2000, dotter till Raim Olavi Hyvönen och Pirkko Onerva Danielsson.
  Barn:1984:Carl Oscar Hackman [13.4]
1991:Laura Daniella Hackman [13.5]

12.18Gregor Hackman; född 29 mars 1960 i Helsingfors, Konsult.
Gift med Boel Marie Forsmark, född 12 mars 1959 i Boden, dotter till Eje Roland Forsmark och Ulla Elisabeth Olofsson.
  Barn:1988:Stella Julia Fredrika Hackman [13.6]
1990:Adrian Alexander Hackman [13.7]

12.19Sofie Hackman; född 17 mars 1963 i Helsingfors, Möbeltapetserare.
Gift (1) med NN.
  Barn:1983:Eleonora [13.8]
Gift (2) med Anders Erik Karl Gyllang, född 3 febr 1950 i Stockholm.
  Barn:1990:Erik Gyllang [13.9]
1992:Fredrika Gyllang [13.10]

12.20Petra Mikaela Hackman; född 27 juni 1971 i Helsingfors, Ridlärare.

12.21Harry Harkimo.

12.22Camilla Maria Virginia Hackman; född 10 juni 1959 i ¿bo, Finland, Merkonom.
Gift (1) 1983 med Anssi Ahti Kullervo Uski, född 31 maj 1949 i Hankusalmi.
Gift (2) 1996 med Timo Lauri Toikka, född 1 okt 1957 i Valkeakoski.

12.23Annette Christine Hackman; född 18 jan 1961 i Kuopio, Keramiker.

12.24Anita Catharina Hackman; född 17 maj 1963.
Gift med Patrich Walsh, född 24 juni 1958 i Toronto, Kanada.

12.25Johan Fredrik Hackman; född 4 juni 1965 i Helsingfors, Ekonomie magister.
Gift med Stina Maria Svenfelt, född 12 maj 1967.
  Barn:1996:Fredrik Michael Hackman [13.11]
1997:Patricia Elice Hackman [13.12]
2002:Victor Alexander Hackman [13.13]

12.26Thomas Alexander Hackman; född 3 mars 1971 i Helsingfors, Köksmästare.
Gift med Mikaela Maria Lindholm, född 7 maj 1971 i Borgå, dotter till Kurt Fredrik Lindholm och Pia Maria Birgitta Elisabeth Fagerström.
  Barn:1996:Fanny Emilia Hackman [13.14]
2000:Oscar Alexander Hackman [13.15]

12.27Charlotta Emilia Hackman; född 17 juni 1974 i Helsingfors, Receptionist på Viking Line.

12.28Camilla Marina Eugenie Hackman; född 11 aug 1974, Artenom.
Gift med Calle Wennström.
  Barn:2005:Namnlös [13.16]

12.29Johanna Maria Wilhelmina Hackman; född 11 aug 1974, Artenom.
Gift med Aidan Thomas Brooks, född 16 april 1970.

12.30Jan Henrik Wilhelm Hackman; född 21 juni 1975 i Villmanstrand.

12.31Carita Stina Marie Hackman; född 21 juli 1977 i Villmanstrand.

12.32Johan Otto Wilhelm Hackman; född 25 dec 1966 i Stockholm, döpt i Nacka kyrka, Operasångare, Seglare.
Gift med Christel Susanne Larsson, född 22 juni 1971 i Stockholm, dotter till Herje Larsson och Anita Yxvall.

12.33Alexander Maximilian Wilhelm Hackman; född 12 febr 1972 i Nacka, Klädeshandlare.
Gift (1) med Karin Spolin, född 16 febr 1965 i Stockholm, dotter till Sven Gunnar Erik Spolin och Kaija Sirkka Toivola.
  Barn:1992:Sofia Katarina Alexandersdotter Spolin [13.17]
Gift (2) med Hanna Maria Camilla Georgsdotter Björnänger, född 1 juni 1969, dotter till Ulla Björnänger.
  Barn:2000:Emilia Alexandersdotter Björnänger [13.18]
2001:Johannes Oliver Alexander Björnänger [13.19]
2005:Elias Ragnar Alexander Björnänger [13.20]

12.34Elisabet Virginia Wilhelmsdotter Hackman; född 12 nov 1977 i Nacka, Mönsterkonstruktör hos Hennes och Mauritz.


Generation XIII
 
13.1Benjamin Georg Hackman; född 12 mars 1990 i Winchester, Hampshire.

13.2Marika Louise Hackman; född 17 febr 1992 i Winchester, Hampshire.

13.3Daniel Henrik Christian Hackman; född 16 okt 2002.

13.4Carl Oscar Hackman; född 16 okt 1984 i Helsingfors.

13.5Laura Daniella Hackman; född 7 mars 1991 i Tammerfors.

13.6Stella Julia Fredrika Hackman; född 29 aug 1988 i Stockholm.

13.7Adrian Alexander Hackman; född 5 juni 1990 i Stockholm.

13.8Eleonora; född 1983.

13.9Erik Gyllang; född 1990.

13.10Fredrika Gyllang; född omkring 1992.

13.11Fredrik Michael Hackman; född 1 april 1996 i Esbo.

13.12Patricia Elice Hackman; född 14 nov 1997 i Esbo.

13.13Victor Alexander Hackman; född 29 maj 2002.

13.14Fanny Emilia Hackman; född 13 jan 1996 i Helsingfors.

13.15Oscar Alexander Hackman; född 24 jan 2000 i Helsingfors.

13.16Namnlös; född 18 febr 2005.

13.17Sofia Katarina Alexandersdotter Spolin; född 3 okt 1992 i Nacka.

13.18Emilia Alexandersdotter Björnänger; född 15 jan 2000 i Stockholm.

13.19Johannes Oliver Alexander Björnänger; född 4 mars 2001.

13.20Elias Ragnar Alexander Björnänger; född 23 juli 2005 i Nacka.