Sidan uppdaterad:
 

 

Sursilliana

 

 

Sursill

Sursillar kallas ättlingarna till de fem av storbonden Erik Ångermans, kallad Sursill, barn, vilka utflyttade från Umeå till Österbotten i Finland. Genom min farmor Elsa Johanna Hackman är jag en Sursill. Trådarna från den ursprunglige Sursill kan följas här.

 

 


 

1. Eric Ångerman, kallad Sursill, var en förnämlig bonde uti Umeå, som hade många barn, av vilka fem utspriddes i Finland, född cirka 1500 i Teg, avled ca 1550. Gift med: Dordi, född cirka 1507 i Umeå.

Under befrielsekriget 1521-1523 gjorde hövitsmannen Lars Olsson Björnram ett kontrakt med handlanden Erik Ångerman om leverans av stora kvantiteter mat till hären. Denne var ångermanlänning och landskapsnamnet som personnamn var en på den tiden vanlig företeelse. I kontraktet åtog han sig också att leverera strömming eller sill, som det också hette. Han skickade emellertid inte bara vanlig sill utan även en del "sursill" eller surströmming. Denna norrländska delikatess förstod sig de enkla knektarna dock inte på utan ställde till med en regelrätt matstrejk. Gustav Vasa blev ursinnig och lät sin vrede gå ut över Erik Ångerman som handlat i bästa välmening. Han ställdes nu under åtal för att ha levererat rutten föda, och till allt annat obehag fick han öknamnet "Sursill". Svenska folket har alltid älskat öknamn och i Stockholms stadsböcker från denna tid möter man liknande namnformer som "Lasse Skånsksill", "Martin Surlax" etc. Dessa öknamn satt sedan orubbligt i, men Erik Ångerman var knepig nog att förta udden av elakheten - han tog helt enkelt öknamnet till släktnamn och kallade sig officiellt för Sursill. Under detta namn har han fått en märklig berömmelse - han är nämligen en av mest vidfamnande ättefäder, som funnits i hela Norden. Den sursillska härstamningen har under tidernas lopp nått sådana dimensioner att det numera knappt finns någon släkt i Finland som inte kan anknytas till det sursillska stamträdet. Erik Ångerman står som ättefader för bortåt 2000 stora släkter inom alla samhällsklasser, spridda över hela Norden, de baltiska länderna, Tyskland, Frankrike och Amerika. Exemplen på finska storheter i det sursillska släktträdet är bl.a.: Zacharias Topelius, Jean Sibelius, PE Svinhufvud, KJ Ståhlberg, Carl Gustaf Emil Mannerheim.

Barn, utflyttade till Österbotten:
Catharina, gift m Henricus Nicolai.

 

Image42.gif (25417 bytes)

Dokumentet från Uppsala möte

Uppsala mötets beslut år 1593 undertecknades av kyrkoherden i Karleby Carolus Erici Sursill och kapellanen i Karleby Paulus Dionysii. Carolus Erici Sursill var son till den ansedda bonden Eric Ångerman "Sursill" som var stamfader till den berömda Sursillska släkten. Carl Sursill var kyrkoherde i Karleby ungefär mellan åren 1582-1617. Han ingrep när klubbemännen ville dränka några av Abraham Melkiorssons soldater efter slaget vid Tararant.

 

 

 

Magdalena
Östen Sursill, född cirka 1525. Riksdagsman och fogde.
Carl, född ca 1539. Kyrkoherde, tog namnet Carolus Ericus Sursill.
Margaretha, född ca 1541

2. Östen Ericsson Sursill, fogde i Umeå, hade sju döttrar, därav har förliggande genealogi även blivit kallad Sju Systrar Sursills Släktregister

3. Christina Östensdotter Sursill, gift med Johan Lithovius, även kallad Corvinus eller Limingus, son till kyrkoherden i Limingo, Henrik Lithovius. Han blev kapellan i Limingo 1593, underskrev Uppsala mötes beslut sistnämnda år, utnämndes 28/9 1610 till Förste Pastor i Uleåborg och 1620 till Pastor i Ijo, dog 1634

4. Brita Johansdotter Lithovius, gift med kronobefallningsmannen uti Ijo, Caspar Forbus, född i Danzig

5. Maria Casparsdotter Forbus, gift 1:o med fogden Simon Lind; 2:o med länsmannen uti Ijo Gabriel Beck

6. Elisabeth Simonsdotter Lind, gift med Johan Hedraeus, som blev Collega uti Uleåborgs skola 1694, kapellan i Törnäva 1735 och dog 1743

 7. Helena Elisabeth Johansdotter Hedaeus, gift med Petrus Snellman, född 1724, son till tullinspektören i Uleåborg, Johan Johansson Snellman och dess hustru Anna Eneroth. Han blev Sockneadjunkt i Wörå (Maxmo) 1734 och dog 1785

8. Johan Petri Snellman, född 19/11 1736; student 1758, prästvigd 1764, bataillonspredikant vid Österbottens regemente 1767, utnämnd utan förslag till förste Pastor i Hyrunsalmi 1786, död 16/12 1802. Gift i Limingo 1770 med Brita Ericsdotter Bergbom

9. Adolph Johansson Snellman, född 20/12 1783, student 1804, prästvigd 6/6 1810, kapellan i Tervola, död 1843. Gift med Sara Christina Cajaner

10. Johan Adolph Adolphsson Snellman, född 12/7 1827. Handelsbokhållare i Uleåborg, sedan godsägare i Idensalmi

13. Martin Edvard Snellman, kyrkoherde i Kuolemajärvi

14 Elsa Johanna Snellman född 1890, gift 1907 med Wilhelm Hugo Eugen Hackman, född 1875 i Viborg

Söner:
15. Björn Martin Wilhelm Hackman
15. Ralph Johan Alexis Hackman
, född 1913 i Viborg, gift med Brita Toini Emilia Johansson, född 1915 i Åbo

Barn:
16. Gunnel Birgitta Hackman

16. Wilhelm Severin Hackman

Barn:
17. Johan Otto Wilhelm Hackman

17. Alexander Maximilan Wilhelm Hackman

Barn:
18. Sofia

18. Emilia

18. Johannes

18. Elias

17. Elisabet Virginia Wilhelmsdotter Hackman

16. Ralph Peter Hackman

 

 

  

 Trädet visar olika släktled från
Wilhelm Hackman
till
Eric Ångerman, kallad Sursill